Un secret molt ben plantat

Un secret molt ben plantat és un conte il·lustrat per diverses mans. Aquest va ser un encàrreg de l’Associació Grup de Recerca Històrica i Entnològica Catalana (GRHEC).

Cinc il·lustradores més i jo vam crear les il·lutracions d’aquest conte escrit per Eva Cerveto Vida i Mireia Roca Escoda, que es va publicar per primera vegada a l’abril del 2016.

A continuació mostro algunes imatges del conte fetes per mi.

muriel1

muriel2