Yorokobu

Proposta de coberta i contra, presentada a la revista Yorokobu el 2014.

Per la 3a edició del concurs de disseny “Hazlo tu” de Yorokobu i Volkswagen.

 

yorokobublogsketch